ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Családi kutyaoktatás egyénileg, vagy csoportosan

2022-ben induló képzésekhez

A képzések célja

Alap, haladó, felsőfokú engedelmességi és egyéb ismeretek és kompetenciák megszerzése a különböző személyes, és online csoportokban. Többek között: kutyakiképzési technikák bevezetése, kutyakommunikáció, kutya szocializációja, kutyás sporttevékenységek, kutya-gazda kapcsolatépítés.

A képzésekben szereplő témakörök:

 • alap, haladó és felsőfokú engedelmességi képzések Kölyök, vagy Felnőtt kutyák számára 
 • családi kutyák egyéni és csoportos fejlesztése
 • kutyakiképzés alapjai pozitív megerősítéssel, klikkertréning
 • kutyakommunikáció és viselkedéselmélet
 • szocializáció, szoktatás idegen kutyákhoz, emberekhez
 • esetleges viselkedésproblémák felderítése és korrigálása
 • agility, frizbi, puller, mantrailing, teribball, flyball, rally obedience, dog dancing gyakorlatok

 

A képzések helye, időtartama, ütemezése:

Egyénileg külső helyszínen, a résztvevő otthonában, vagy:

EbMester - Kutya Élmény Park 2133, Sződliget, Ország út 078/60

https://g.page/ebmester-hu?share

Online képzéseink a saját otthonodból is elérhetővé teszik számodra a kutyakiképzést alap engedelmessségi, és hobbi szinten.

Az alap, haladó, felsőfokú, kreatív kutyakiképzés, trükk mester, szuper szimat, treibball, flyball, rally obedience, dog dancing tanfolyamok időtartama: a képzés indulásának napjától számított 8 alkalom, a hoopers, laza póráz, városi séta, kutya-gyerek kapcsolatépítő, őrző-védő, puller, mantrailing, frizbi kurzusoké 5 alkalom, melyek egymást követő héten mindig ugyanabban az időpontban zajlanak. Azokról a kimaradás nem ajánlott, mivel a tematika egymásra épülő gyakorlatokkal, feladatokkal elkészített.

Párhuzamosan futó azonos csoportoknál a pótlás egy tanfolyamon belül 2 alkalommal megengedett, de arra a Szervező nem vállal garanciát, hogy pont ugyanazokat a feltételeket biztosítja az idegen csoportban, mint az eredetiben a tematika óráira vonatkozóan. Ezt a pótlási lehetőséget abban az esetben tudja biztosítani a Szervező, ha az alkalom előtt az Ügyfél legalább 24 órával előbb lemondja az órát. Későbbi lemondás esetnén nem köteles biztosítani ezt a lehetőséget.

Nem egymásra épülő tematika esetén: pl. Happility, Kölyök Klub, Kutya Muri foglalkozásoknál egy-egy 8, vagy utóbbiaknál 5, és 10 alkalmas bérlet alkalmait az Ügyfél tetszőleges időpontokra válthatja be előzetes bejelentkezés után, de ezek a bérletek max. 1 évig lejárhatóak a megvásárlástól számítva. Bejelentkezés lemondására az alkalom előtt legkésőbb 24 óráig van lehetőség. Későbbi lemondás esetén az alkalom automatikusan levonódik a bérletből.

 

A képzések indulásának kezdete az eseményeknél található:
http://ebmester.hu/indulo-tanfolyamaink

A képzés ütemezése: heti egy alkalom, ami egy órás, vagyis 60 perces.

A képzés ütemezése kivételes esetben lehet: heti két alkalom, ami alkalmanként 60 perces.

 

A vizsgaszervezés formája: gyakorlat/ online gyakorlat

Záróvizsga: A vizsgára bocsátás feltétele: Maximum 2 alkalom hiányzás

A vizsga várható ideje az aktuális tanfolyam utolsó alkalma.

A vizsgát szervező megnevezése: Tóth Erika, vagy Polyák Veronika

A tanfolyamon való részvétel feltételei: 

A képzés megkezdésének feltétele: legkésőbb a meghirdetett képzés előtti napig beérkezett regisztrációs díj, mejnek összege 6.000,- Ft, ami levonásra kerül a tanfolyam, egyéni képzés, vagy klubfoglalkozás árából.

A tanfolyami díj fennmaradó összege legkésőbb az első tanfolyami napon szükséges, hogy megérkezzen a bankszámlaszámunkra, vagy szükséges, hogy kerüljön kifizetésre személyesen az iskolában. 

Lemondásra és a részvételi díj visszaigénylésére, csak a tanfolyamkezdés, vagy az egyéni időpont előtt legkésőbb két héttel van lehetőség. Betegség esetén halasztás, és időpont módosítás kérhető, melyet e-mailben kell jelezni!

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik, és tudomásul veszi, betartja részvételi feltételeinket.

A Résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel feltételei:

– A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

– Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Résztvevő nevének feltüntetésével, továbbá az iskolában készített képeket a Szervező marketing célokra felhasználhassa. Nemleges beleegyezést e-mailben kell közölni a Szervezővel.

– Résztvevő tisztában van azzal, hogy a képzésen saját illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

– Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

– Résztvevő felelőssége 4 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

– Bármilyen vizsgával záruló képzésen való a részvétellel a gyakorlati órák rendszeres látogatása személyes, Sződligeten zajlik, a megengedett hiányzás max. 20%.

– Résztvevő elfogadja, hogy mulasztás miatti pót órák igénylése esetén különbözeti óradíjat számíthat fel a Szervező.

– A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
– A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton az info@embester.hu e-mail címre.

– A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

–Párhuzamosan futó azonos csoportoknál a pótlás egy tanfolyamon belül 2 alkalommal megengedett, de arra a Szervező nem vállal garanciát, hogy pont ugyanazokat a feltételeket biztosítja az idegen csoportban, mint az eredetiben a tematika óráira vonatkozóan. Ezt a pótlási lehetőséget abban az esetben tudja biztosítani a Szervező, ha az alkalom előtt az Ügyfél legalább 24 órával előbb lemondja az órát. Későbbi lemondás esetnén nem köteles biztosítani ezt a lehetőséget.

– A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton az info@ebmester.hu címre.

– A nem fix időpontos tanfolyamok esetén: pl. Happility, Kölyök Klub, Kutya Muri foglalkozásoknál a bejelentkezés lemondására az alkalom előtt legkésőbb 24 óráig van lehetőség. Későbbi lemondás esetén az alkalom automatikusan levonódik a bérletből.

Szervező feladatai és kötelezettségei:

– Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

– Szervező vállalja, hogy a képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a weboldalon tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

– Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

– Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

– A vizsgaalkalom szervezése.

– A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

– Amennyiben a tanfolyam Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

– Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait korlátozások nélkül kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

A képzés díja:

Tanfolyamaink díjai a következő oldalon találhatóak, de ezek a díjak is iránymutató jellegűek.

Áraink


Amennyiben a Szervező kedvezményes díjazást ír ki a tanfolyamokra, azt a következő oldalon teszi közzé: http://ebmester.hu/kutyaiskola-kutyakikepzes-arak , és az itt feltűntetett díjazás érvényesül a megkezdett oktatásokra.

A díjfizetés viselésének módja: Készpénz, Átutalás,
Átutalás lehetséges a következő bankszámlaszámra:

Polyák Veronika E.V.
Bankszámla szám: OTP Bank 11773683-03134090-00000000

Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a záróvizsgát elégtelen eredménnyel zárja, javítóvizsga letételére jogosult. A javítóvizsgán való részvételének igényét a résztvevőnek írásban kell kérelmeznie. A javító vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Pótló vizsga: az a résztvevő, aki hivatalos, eredeti példányban bemutatott igazolással (orvosi, bírósági, rendőrségi) igazolni tudja a vizsgáról való távolmaradását, pótló vizsga letételére jogosult. A pótló vizsga a következő induló csoport vizsgaalkalmán, azzal egy időben lehetséges. Díja nincsen.

Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

EbMester Kutyaiskola - Kutya Élmény Park Szabályzat:

A Résztvevő az EbMester Kutyaiskola - Kutya Élmény Park által a rendelkezésemre bocsátott felszerelést saját felelősségre, rendeltetésszerűen használja. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatja.

- A Kutya Élmény Park területén nem szemetel, saját kutyája ürülékét összeszedi.

- Kutyája egészségesen, és a kötelező oltásokat megkapva hozom a Park területére, vagy, ha betegség gyanúja áll fennt, arról, az üzemeltetőt, vagy az oktatót előzetesen értesítem, és a megbeszéltek alapján cselekszem.

- A kutyaiskola területére belépő kutyatulajdonosok, családtagok, nézők, érdeklődők kötelesek minden tekintetben betartani a kiképzők kéréseit és utasításait. Az esetlegesen bekövetkező személyi sérülésért és anyagi károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal, ez minden esetben egyéni felelősség kérdése, mindenki köteles megtéríteni az általa vagy a kutyája által okozott kárt

- A Kutya Élmény Park területén a kutyák elengedése csak a kiképzők engedélyével, a kiképzők által engedélyezett időpontban szigorú felügyelet mellett lehetséges.

Résztvevő kijelenti, hogy a parkszabályzatban meghatározott feltételeket megismerte, tudomásul veszi, megtartja, és azokat kötelező érvényűnek tartja a saját maga számára.

Amennyiben a Résztvevő írásban erről máshogyan nem rendelkezik, úgy beleegyezését adja, hogy a programon készült fotók, videók marketing céllal felhasználásra kerüljenek, és azokért semmilyen díjazás nem illeti meg.

SUPdog Göd: kutyaúsztatás, sup tesztelés, és túra


Áraink


Résztvevő a következőket kijelenti a SUPdog eseménnyel kapcsolatban:

 • Tudok úszni.
 • Ismerem a Hajózási Szabályzat vízi sporteszközökre vonatkozó részét és betartom a vízirendészeti előírásokat.
 • A kapott eszközök (SUP deszka, mentőmellény, evező) használatáért felelősséget vállalok, és az általam vagy kutyám által esetlegesen okozott károkat megtérítem.
 • Nem állok alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt, a túrán saját felelősségemre veszek részt. Felelős vagyok saját magam, és kutyám egészségi, fizikai állapotának a részvételre való alkalmasságáért. A megfelelő̋ fizikai és pszichés állapot nyilvánvaló́ hiányában a túravezető visszautasíthatja a részvételt.
 • A program alatt engem, vagy a kutyámat ért esetleges sérülésekért a felelősség engem terhel.
 • A szervező utasításainak eleget teszek és túra során végig látótávolságon belül maradok.
 • Értéktárgyat, eszközt (pl. telefon, fényképezőgép, kocsikulcs stb.) saját felelősségemre hozok a programra. Az azokban keletkezett esetleges károkért a szervezőt felelősség nem terheli.Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti ÁSZF-re vonatkozóan:

Tóth Erika EV
Székhely: 2151 Fót, Alberti Béla u. 10.
Adószám: 55399458-1-33
Bankszámla szám: OTP Bank 11773054-00862466
Telefon: +36306018247
Email: info@ebmester.hu

Utolsó módosítás: 2021. 12.15.

Adatkezelési tájékoztató

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a kutyaiskola által szervezett mindennemű rendezvényen résztvevőket és annak weboldalán / regisztrációs űrlapjain regisztrálókat az adatkezelési gyakorlatáról, az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek és a felhasználók adatainak kezeléséről, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről. Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (Rendelet vagy GDPR), ezért a jelen tájékoztató útján kívánja biztosítani a GDPR. 12. cikkében előírt átlátható tájékoztatáshoz való jog érvényre juttatását.

Ez az adatkezelési tájékoztató a Rendelet alapján, és az Infotv. figyelembevételével készült.

 

ADATKEZELŐ, SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Tóth Erika EV
Székhely: 2151 Fót, Alberti Béla u. 10.
Adószám: 55399458-1-33
Bankszámla szám: OTP Bank 11773054-00862466
Telefon: +36306018247
Email: info@ebmester.hu

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • GDPR (lásd fentebb);
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: a EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által igénybe vett szolgáltató, amely az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adattovábbítás: adatnak a jelen tájékoztató szerint meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • érintett: az a természetes személy, akinek nézve személyes adatot kezelnek;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: adat azonosító jelzéssel történő ellátása a célból, hogy annak további kezelésére, végleges vagy meghatározott időre korlátozások mellett kerülhessen sor.
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése érdekében.
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a GDPR, az Infotv. valamint minden további vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel a jelen pont tartalmára:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű, jogszerű és előre közölt célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és az adatkezelés csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan módon kell történnie, hogy az érintettek azonosítása csak az adatkezelési cél által meghatározott legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

A személyes adatok a jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérő további kezelése jogszerűnek minősül abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettséghez való megfelelés, közérdek céljából, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez szükséges.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓ

Személyes adat kezelésére kizárólag a GDPR és az Infotv. szerinti jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, a célhoz kötöttség alapelvének tiszteletben tartása mellett előre meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, úgy az adatokat az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park törli.

Az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét úgy, mint az adatkezelésre vonatkozó további tudnivalókat az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a jelen tájékoztató útján közli az érintettel.

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által folytatott egyes adatkezelések célját, jogalapját, érintetteket, az adatkezelési időtartamot külön-külön, a tevékenységeknél jelöljük. Az érintettek jogait a jelen szabályzat 11. pontjában alább részletezzük, mivel azok valamennyi adatkezelési tevékenység tekintetében azonosak.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábban adott hozzájárulását az érintett személy írásban bármikor visszavonhatja – akár a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben is. A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő valamint adatfeldolgozói és alkalmazottaik.

A szolgáltatást megrendelő, mint érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adat törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelés jogalapja megszűnt.

A személyes adatok módosítása vagy törlése írásban kezdeményezhető és hatályosan kizárólag írásban tehető meg az adatkezelés érdemére vonatkozó nyilatkozat. Az írásban megtett nyilatkozat megtehető hagyományos formában papír alapon, valamint a jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt e-mail cím útján.

Fontos kiemelni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelési jogosultság az érintett részéről történő visszavonása nem szünteti meg az érintettnek az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkkal fennálló szerződését, így a visszavonás ténye nem érinti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park felé fennálló fizetési kötelezettségét sem. A nemfizetés ténye már önmagában megalapozza az érintett adatainak a kezelését, mivel arra az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park felé fennálló fizetési késedelme kapcsán kerül sor. Az adatkezelés kezdetének a feltétele a megrendelés elindítása.

 

AZ EBMESTER KUTYAISKOLA ÉS ÉLMÉNY PARK ADATKEZELÉSE ÉS A SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által üzemeltetett honlapon és az azon keresztül elérhető űrlapokon a regisztrációs eljárás során személyes adatok megadása szükséges.

Az érintettek az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park szolgáltatásait személyesen; e-mail vagy online útján tudja megrendelni. A szolgáltatás teljesítése az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park és az érintett között létrejött szerződés aláírásával kezdődik.

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait az alábbiak szerint kezeli:

Cél: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park által nyújtott szolgáltatások nyújtása, a szerződés alapján fennálló, valamint abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása, továbbá az azonosítás és kapcsolattartás, regisztráció
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím; telefonszám, számlázási cím, kép
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az érintett hozzájárulás és az érintettel kötött szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez
Érintettek köre: A szerződéses jogviszonyban lévő érintettek
Adatkezelési időtartam: A megrendelés teljesítésétől számított 5 év
Adatkezelő: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park
Adattovábbítás: A EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkkal szerződéses jogviszonyban lévő adatfeldolgozó és a jogszabály alapján önálló adatkezelésre jogosultak részére
Az adatok megismerésére jogosultak: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park és vele munka- vagy megbízási jogviszonyban lévő alkalmazottjai; az adatfeldolgozó és alkalmazottjai;
Az adatok tárolási módja: Papíralapon, elektronikus
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

Az érintett - hírlevélre történő feliratkozáskor adott, önkéntes elhatározáson, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján elektronikus levelezési címét elektronikus hirdetés (direkt marketing) küldése céljából az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park jogosult használni annak érdekében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos aktuális információkat az érintetthez eljuttassa.

Abban az esetben, ha az érintett nem kívánja az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park hírleveleit megkapni, úgy a leiratkozási szándékát szükséges az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park elektronikus elérhetőségén jelezni.

 

A SÜTIK (COOKIES) HASZNÁLATA

A sütiket a meglátogatott fenti weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Cél: Többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése
Jogalap: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van
Érintettek köre: A weboldalak látogatói
Adatkezelő: Nincs
Az adatok megismerésére jogosultak: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő
Az adatok tárolási módja: Elektronikus
Adattovábbítás: Nincs
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

ADATFELDOLGOZÓK

Számlázás:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlák kiállítása.

 • Az adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 
 • A Felhasználók köre: a Weboldalon keresztül elérhető időpontfoglalóban megrendelést leadó valamennyi Felhasználó.
 • Az adatfeldolgozó célja: számlakibocsátás.
 • Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 

Online fizetés:

OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19 Cégjegyzékszám: 01-09-174466 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám: 24386106-2-42

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi médiában megjelent személyes adatok köre a következő:

- fórumok,
- blogbejegyzések,
- kép-, videó-, és hanganyagok,
- üzenőfalak,
- e-mail üzenetek,
- a felhasználó nyilvános profilképe.

Cél: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, valamint az általa üzemeltetett weboldal népszerűsítése
Jogalap: Az érintett megrendelő önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: A közösségi oldalt külön követő érintett megrendelők
Adatkezelési időtartam: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
Tájékoztatás a törlésre vonatkozóan: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a törlési igényt, vagy a hozzájárulás visszavonását követően köteles lehetőségei szerint eltávolítani a kérdéses adatokat.
Adatkezelő: Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park
Az adatok megismerésére jogosultak: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint
Az adatok tárolási módja: Elektronikus
Adattovábbítás: Az érintett közösségi oldalt üzemeltető vállalkozás
Profilalkotás: Nincs
Automatizált döntéshozatal: Nincs

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, hogy az érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre az Adatkezelő tájékoztatást küld.

A tájékoztatás naptári évente egy alkalommal ingyenes, a tájékoztatás kérésének további alkalmai esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítés azonban visszatérítendő, amennyiben az adatok kezelése tekintetében jogellenesség kerül megállapításra, vagy az adatok az Adatkezelőnek felróható okból helyesbítésre szorulnak.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy valamely adatát módosítsa. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő intézkedik, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parktól adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, amelyről az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

Személyes adat akkor törölhető, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelik;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A zároláshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parktól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park, amelyről az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről e-mailben tájékoztatja az érintettet.

A személyes adat kezelésével szemben akkor lehet tiltakozni, ha
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelés kötelező;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az érintett tiltakozásának megalapozottsága megállapítható, úgy az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség, panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az EbMester Kutyaiskola és Élmény Parkot, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park az érintett érdekében mindent megtesz a vázolt probléma megoldása iránt.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben továbbított adatok tekintetében az adatfeldolgozók, akik az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park érdekében általuk végzett személyes adatkezelésért önállóan tartoznak felelősséggel.

A jelen adatkezelési tájékoztató 2021.12.01. napjától visszavonásig hatályos.

Az EbMester Kutyaiskola és Élmény Park fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az érintettek tájékoztatása az https://akelakutyaiskola.hu/ oldalon elhelyezett hirdetmény útján történik a módosítást megelőző legalább nyolc naptári nappal.